Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom
Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom podniká v poľnohospodárskej výrobe v okrese Ilava.

Družstvo vzniklo v roku 1950. Dnešná podoba družstva vznikla postupným zlúčením menších družstiev Kolačín, Prejta a Klobušice.

Štatutárny orgán družstva - predstavenstvo:
 
 predseda predstavenstvaIng. Anton Rebro
 podpredseda predstavenstvaIng. Štefan Paška
 člen predstavenstvaAntónia Vyhlídalová
 
Kontrolná komisia družstva:
 
 predseda komisieIng. Emília Rabčanová
 členovia komisieMária Niníková
 Milan Beneš